E-Reçete Nedir?

Sağlık hizmetleri portalında, doktorların, daha önce belirlenen ve tanımlanan şekliyle MEDULA sisteminde bir reçete numarası vererek oluşturduğu reçetelere elektronik reçete veya e-reçete denir. E-reçeteler sayı ve harflerle kodlanarak hastalara verilir. Bu kodlar sayesinde kâğıt reçeteye gerek kalmadan ilaçların alınması sağlanır. Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek adına sağlık sektörü de elektronik ortama aktarılmaya çalışılmaktadır. Eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, verem savaş dispanserleri gibi pek çok sağlık kurumu 2012 yılından beri e-reçeteyi kullanmaktadır. Majistral olarak yazılan ve kişiye özel yurtdışından getirilen ilaçlar hariç tüm ilaçlar e-reçete ile düzenlenebilir. Ancak sistemden kaynaklanan sorunlar ve sistemin çalışmaması nedeni ile e-reçete oluşturulamıyorsa düzenlenen manuel reçeteler kabul edilecektir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir? İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı, üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya fen fakültelerinden mezun olmuş ve iş güvenliği kursuna giderek C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanmış kişilere denir. İş güvenliği uzmanlığı C, B ve A olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır. Üniversitelerin gerekli bölümlerinden mezun olan kişiler, teorik ve uygulama olarak toplamda en az 220 saatten oluşan iş güvenliği kursuna gidip ardından Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği C sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına girerek en alt seviyeden uzmanlığa başlayabilirler. C sınıfındaki iş güvenliği uzmanı 4 yıl görev yaptıktan sonra B sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına girmeye hak kazanır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak da 3 yıl görev yaptıktan sonra kişi A sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına girmeye hak kazanmış olur. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarının her 5 yılda bir belirli bir vize ücret ödeyerek belgelerini vize ettirmeleri gerekmektedir.

İşyeri Ortam Ölçümleri Nedir ?

İşyerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atacak birçok etmen mevcuttur.  Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenler çalışanlarının işyerindeki güvenliğinden sorumludur ve işverenler çalışanlarını her türlü tehlikeden korumak zorundadır. Bu tehlikelerden bazıları gözle görülebilir ya da hissedilebilir etmenlerken bazıları ise bir cihaz olmadan ölçülemeyen tehlikelerdir. Bu tehlikelerin boyutunu ve etkisini ölçmek için yapılan ölçümlere işyeri ortam ölçümleri denilmektedir. İşveren, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için bu ölçümleri yaptırmak zorundadır. İşverenin zorunluluklarından olan bu işyeri ortam çözümleri kanunlara göre risk değerlendirmesine bağlı olarak yapılır. Yani işyeri ortam ölçümlerinin ne zaman ve ne sıklıkla yapılacağı iş güvenliği uzmanının risk değerlendirmesine göre değişkenlik göstermektedir. İşyeri ortam ölçümlerinin, yapılan risk değerlendirmesi seviyesine göre ortalama 2,4 ila 6 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

İş Güvenliğinde Küçük İşletmelere Gerekli Olan Belgeler

Yapılan araştırmalar sonucunda küçük ölçekli işletmelerin ülke istihdamının %47’sini salmasına rağmen iş kazalarının da %65’inin 50 çalışana kadar işçi çalıştıran küçük ölçekli işletmelerde gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Mikro veya küçük ölçekli şirketlerin istihdamda oynadığı rol göz önünde bulundurulduğu zaman bu işletmeler ile ilgili düzenlemelerin de oldukça titiz bir şekilde yapılmasının gerekliliği ortaya çıkıyor. 1 ila 9 kişiye kadar işçi çalıştıran işletmeler mikro ölçekli, 10 ila 50 kişiye kadar işçi çalıştıran işletmeler ise küçük ölçekli olarak tanımlanıyor.

İş Güvenliği Eylem Planı Nasıl Hazırlanır?

İş Güvenliği Eylem Planı hazırlamak 6331 sayılı kanında işverenler için zorunlu kılınmıştır. Eylem planı hazırlanırken acil durumların tanımı ve her acil duruma göre nasıl planlama yapılması gerektiği ile ilgili acil durum yönetmeliğinden yardım alınabilir. Acil durum planı ya da eylem planı olarak adlandırılan bu planları hazırlamayan işyerleri için idari para cezası uygulanır.

Çalışma Alanlarında Risk Analizi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Risk analizi iş yerlerinde tehlike oluşturabilecek durumların kontrol edilmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Risk analizi yaparken iş yerine ait bilgiler detaylı bir şekilde toplanır ve sonrasında 5 adımlı risk analizi yapma yöntemi çerçevesinde elde edilen veriler kullanılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanır. Risk analizi yapılmasının temelinde ortaya çıkabilecek riskleri önceden görmek ve ortaya çıkma ihtimallerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için tedbir almak vardır. Eğer alınan tedbirlere rağmen ortaya sağlığı ya da güvenliği tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa da bu durumları kontrol altına almak için gerekenlerin önceden hazırlanması risk analizi ile sağlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarında Eğitimin Önemi

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) her geçen gün önem kazanan ve her çalışma ortamı için bir gereklilik haline gelmektedir. Teknolojik gelişmelere ve yasal düzenlemelere rağmen iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısındaki artış oldukça düşündürücüdür. Ülkemizde iş kazalarının %98’inin çalışanlara bağlı sebeplerden kaynaklandığı araştırmalarla sabittir. Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011 yılı istatistiki verilerine göre ülkemizde toplam 69.227 iş kazasında 1.700 çalışan hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 2.216 çalışan ise işgöremez olarak kayıt altına alınmıştır. Rakamlar değerlendirildiğinde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması konusunda proaktif tedbirlerden sonra öncelikli olarak eğitsel faaliyetler akla gelmektedir.