Çalışma Alanlarında Risk Analizi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Risk analizi iş yerlerinde tehlike oluşturabilecek durumların kontrol edilmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Risk analizi yaparken iş yerine ait bilgiler detaylı bir şekilde toplanır ve sonrasında 5 adımlı risk analizi yapma yöntemi çerçevesinde elde edilen veriler kullanılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanır. Risk analizi yapılmasının temelinde ortaya çıkabilecek riskleri önceden görmek ve ortaya çıkma ihtimallerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için tedbir almak vardır. Eğer alınan tedbirlere rağmen ortaya sağlığı ya da güvenliği tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa da bu durumları kontrol altına almak için gerekenlerin önceden hazırlanması risk analizi ile sağlanır.

Risk Analizi Yöntemleri

Risk analizi yapılırken izlenmesi gereken pek çok farklı yöntem vardır.

İlk Tehlike Analizi, 5 X 5 Matrisi, Kontrol Listeleri Metodu, Yetersizlik-Eksiklik Modları ve Etkileri Analizi Metodu, Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi Metodu, Hata Ağacı / Olay Ağacı, Sonuç Analizi, Veri Tabanı, Kinney Metodu risk analizi yapılırken kullanılan yöntemlerdir. Küçük ölçekli işletmeler başta olmak üzere pek çok işletmede risk analizi yöntemi olarak 5x5 matrisi tercih edilmektedir.

Risk Analizi Yapılırken Bilinmesi Gerekenler

Risk analizine başlarken öncelikle işyerinde ya da çalışma alanında meydana gelebilecek tehlikeler belirlenmelidir. Çalışan kişilere, üretime, ürünlere ya da işyerine zarar verebilecek durumlar tek tek belirlenir. Bu belirleme oldukça kapsamlı yapılmalıdır. Yangın çıkma ihtimalinde üretimde kullanılan bir kimyasalın dökülme ihtimaline kadar pek çok farklı alanda değerlendirme yapılması gerekir. Risk analizi için tehlikeler belirlendikten sonra bu tehlikelerin ne kadar riskli olduğu değerlendirilir. Bu değerlendirme listesi işyerinde hangi riskler için derecelendirme yapılması gerektiğini ya da tehlikeler için hangi derecede önlem alınması gerektiğini söyler. Değerlendirme sonrasında riskleri derecelendirmek gerekir.

Risk analizinin ilk üç adımında ortaya çıkan tehlikeli ve riskli durumlar için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi ve hemen gerçekleştirilmesi bir sonraki adım olmalıdır. Gerekli ve acil önemler tamamlandıktan sonra aciliyeti yüksek olmayan önlemler için planlama yapılır. Sonrasında ise risk analizinin denetlenmesi ve gözden geçirmesi yapılıp işyeri düzenli bir şekilde denetlenerek olası risklerin ortaya çıkmasını tetikleyen durumlar olup olmadığı kontrol edilir.

Yorumlar

WidgetErrorTextYorum bırakın

* Zorunlu alanlar