İş Güvenliği Eylem Planı Nasıl Hazırlanır?

İş Güvenliği Eylem Planı hazırlamak 6331 sayılı kanında işverenler için zorunlu kılınmıştır. Eylem planı hazırlanırken acil durumların tanımı ve her acil duruma göre nasıl planlama yapılması gerektiği ile ilgili acil durum yönetmeliğinden yardım alınabilir. Acil durum planı ya da eylem planı olarak adlandırılan bu planları hazırlamayan işyerleri için idari para cezası uygulanır.

Eylem Planı İçin Yapılması Gereken Hazırlıklar

Eylem planı hazırlarken işyerinin kuruluşu itibariyle işyerinde meydana gelebilecek acil durumların belirlenmesi gerekir. Meydana gelebilecek acil durumlara karşı gereken önlemlerin alınması, acil durumun ortaya çıkması halinde görevli olacak kişilerin belirlenmesi, müdahalenin ve tahliyenin hangi yöntemler ile yapılacağının planlanması gerekmektedir. Bu planlamalar belirli dönemlerde yenilenmeli ve planlara uygun tatbikatlar yapılarak olası bir acil durumda herhangi bir şekilde ön görülmemiş bir durumun önüne geçilmesi engellenmelidir.

Eylem Planında Bulunması Gerekenler

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda bulunan yönetmeliklere göre eylem planı içerisinde mutlaka işyeri unvanı, işyeri adresi, planın hazırlanma tarihi, planı hazırlayan kişilerin isim ve soy isimleri ile birlikte işyerindeki unvanları belirtilmelidir. Eylem planı hazırlanırken bu planın hazırlanma aşamasında belirlenmiş acil durumların neler olduğu, bu durumların ortaya çıkmasını önleyecek tedbirlerle birlikte müdahale ve tahliye yöntemleri detaylı bir şekilde eylem planı içerisinde yer almalıdır. İşyerinin krokisi de mutlaka bu planda bulunmalıdır.

Eylem planında iş yeri krokisiyle birlikte acil durum müdahale ekipmanlarının nerelerde bulunduğu da gösterilmelidir. Standart olarak yangın söndürme tüpü ve ilkyardım malzemelerinin yerlerinin yanı sıra işyerinin kapsamına göre farklı türlerdeki acil yardım müdahale ekipmanlarının da yerleri mutlaka belirtilmelidir. Ekipmanlarla birlikte çıkış noktaları ve toplanma yerleri de planda bulunmalıdır.

Acil durumda görev alacak kişilerin, bu kişilerin iş yerinde bulunmaması ihtimaline karşı yedek olarak belirlenen kişilerin isim, soy isim ve unvanları ile birlikte hangi alanda sorumlu oldukları ve telefon numaraları da planda bulunmalıdır. Eylem planında görevli olacak kişiler belirlenirken işyerindeki kişi sayısına bakılması gerekir. Çok tehlikeli olarak sınıflandırılmış iş yerlerinde çalışan her 30 kişi; tehlikeli olarak sınıflandırılmış iş yerlerinde çalışan her 40 kişi ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmış iş yerlerinde çalışan her 50 kişi için tahliye, yangın müdahalesi, arama ve kurtarma alanlarında 1’er kişi görevlendirilmelidir.

Acil durum ortaya çıktığında aranması gereken yangın söndürme, tıbbi müdahale ya da arama kurtarma ekiplerinin numaraları da planda yer almak zorundadır.

Yorumlar

WidgetErrorTextYorum bırakın

* Zorunlu alanlar