İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir? İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı, üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya fen fakültelerinden mezun olmuş ve iş güvenliği kursuna giderek C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanmış kişilere denir. İş güvenliği uzmanlığı C, B ve A olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır. Üniversitelerin gerekli bölümlerinden mezun olan kişiler, teorik ve uygulama olarak toplamda en az 220 saatten oluşan iş güvenliği kursuna gidip ardından Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği C sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına girerek en alt seviyeden uzmanlığa başlayabilirler. C sınıfındaki iş güvenliği uzmanı 4 yıl görev yaptıktan sonra B sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına girmeye hak kazanır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak da 3 yıl görev yaptıktan sonra kişi A sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına girmeye hak kazanmış olur. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarının her 5 yılda bir belirli bir vize ücret ödeyerek belgelerini vize ettirmeleri gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanının temel görevi, çalıştığı şirketin iş güvenliği kanunlarına uygunluğunu kontrol etmek, belirlediği uygunsuzlukları düzeltmek ve yetkili mercilere iletmektir. İş güvenliği uzmanın diğer görevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Çalıştığı şirkete rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk değerlendirmesi yapmak
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek
 • Acil durum planı hazırlamak
 • İş kazalarını rapor etmek ve ‘Kaza Kök Sebep Analiz Raporu’ düzenlemek
 • İş yeri hekimi ile ortaklaşa meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak
 • İş makinelerinin kontrollerini sağlamak
 • Bir sonraki yıl gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yıllık çalışma planı hazırlamak
 • İş güvenliği mevzuatı doğrultusunda yapılması zorunlu olan bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme eğitim ve faaliyetleri düzenlemek
 • İşyerinde meydana gelen iş kazalarının nedenlerinin araştırılması ve gerekli önlemin alınması
 • İşyerinde meydana gelen çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak
 • İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izni hazırlamak

İşletmeler tehlike sınıfları ve çalışan sayılarına göre iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadır. İş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapmayan işletmeler idari para cezası ödemek ile yükümlüdür. 

Yorumlar

WidgetErrorTextYorum bırakın

* Zorunlu alanlar