İş Güvenliğinde Küçük İşletmelere Gerekli Olan Belgeler

Yapılan araştırmalar sonucunda küçük ölçekli işletmelerin ülke istihdamının %47’sini salmasına rağmen iş kazalarının da %65’inin 50 çalışana kadar işçi çalıştıran küçük ölçekli işletmelerde gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Mikro veya küçük ölçekli şirketlerin istihdamda oynadığı rol göz önünde bulundurulduğu zaman bu işletmeler ile ilgili düzenlemelerin de oldukça titiz bir şekilde yapılmasının gerekliliği ortaya çıkıyor. 1 ila 9 kişiye kadar işçi çalıştıran işletmeler mikro ölçekli, 10 ila 50 kişiye kadar işçi çalıştıran işletmeler ise küçük ölçekli olarak tanımlanıyor.

Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler İçin Şartlar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda mikro ve küçük ölçekli işletmelerin iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğu yok. Ancak bu zorunluluğun olmaması iş yeri sahiplerinin herhangi bir şekilde sorumluluklarının olmadığı anlamına da gelmiyor. Şu an yapılan çalışmalar mikro ve küçük ölçekli işletmelere devlet tarafından uzman hekim ya da sağlık birimi atanması için devam ediyor. Bu süreçte 50’den az işçi çalıştıran işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Bu işletmeler için belirlenen İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları kapsamında çalışan personele gerekli eğitimlerin verilmesi; iş yeri ve çalışma alanları için risk analizi ve değerlendirmesinin yapılması; ortaya çıkacak bir acil durum ya da yangın gibi durumlarda yapılacak olan uygulamaların planlanması; çalışan tüm personelin sağlık raporlarının işe giriş itibariyle temin edilmiş olması işletme sahiplerinin sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Çalışanlar Özelinde Bulundurulması Gereken Belgeler

 • Çalışanların SGK Hizmet Döküm Belgeleri
 • İş yerinde çalışan sayısı ve bu sayıyı doğrulayan liste
 • Yabancı çalışanların çalışma izinleri
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmış işlerde çalışanların sayısı ve sayısı doğrulayan detaylı liste
 • Alt işveren sözleşmeleri
 • Risk değerlendirme raporu
 • Acil durum eylem planı
 • İşyerine ait kroki
 • Yangın, tahliye, arama ve kurtarma, ilk yardım konularıyla ilgili tatbikat raporları ve bu durumlarda görev alacak personelin eğitim belgeleri
 • Çalışanların işe giriş ve gerekli durumlarda periyodik sağlık raporları
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim formları ve belgeler


  Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin bu belgeleri bulundurması, düzenlenmesini ve takibini sağlaması zorunludur.

Yorumlar

WidgetErrorTextYorum bırakın

* Zorunlu alanlar